Kursy i warsztaty

Oferujemy Państwu możliwość wykupienia udziału w szkoleniach i warsztatach online oraz dostępu do kursów na specjalnie przygotowanej platformie tutoringowej. Ponadto możliwe jest przygotowanie indywidualnej oferty szkoleń, które odbędą się w formie stacjonarnej lub online w zależności od Państwa preferencji.

Zagadnienia

 • postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora,
 • ocena jakości kształcenia w szkołach doktorskich,
 • system świadczeń dla studentów,
 • postępowanie administracyjne w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów,
 • ocena śródokresowa i indywidualny plan badawczy,
 • wykorzystanie mediów społecznościowych w promocji rekrutacji na studia,
 • personal branding,
 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie zespołem,
 • wystąpienia publiczne i storytelling,
 • odpowiedzialność dyscyplinarna w szkolnictwie wyższym,
 • konsekwencje prawne plagiatu,
 • prawo własności intelektualnej,
 • proces umiędzynarodowienia badań naukowych,
 • wymiana akademicka, stypendia krajowe i zagraniczne dla studentów i doktorantów,
 • funkcjonowanie i finansowanie organizacji studenckich,
 • jawność i transparentność w funkcjonowaniu uczelni,
 • jakość kształcenia,
 • praktyki zawodowe,
 • pozyskiwanie grantów naukowych,
 • nowoczesne formy publikowania w czasopismach naukowych,
 • komercjalizacja badań naukowych,
 • ewaluacja jakości działalności naukowej,
 • akademickie prawo zatrudnienia.

Najwyższa jakość w edukacji,
najlepsi eksperci, indywidualne podejście

about-experts

Szkolenia i warsztaty

Warsztaty i szkolenia prowadzone są przez ekspertów, którzy w sposób praktyczny przekazują wiedzę, bazując na metodzie case study. Tematy warsztatów dobierane są z uwzględnieniem aktualnych potrzeb grup docelowych. Podkreślić należy duże doświadczenie praktyczne osób prowadzących warsztaty.
about-courses

Kursy

Kursy zostały opracowane merytorycznie przez ekspertów, a następnie profesjonalnie przygotowane. Po wykupieniu dostępu do danego kursu będziecie Państwo mogli z niego korzystać przez rok. Po wysłuchaniu kursu istnieje możliwość rozwiązania testu sprawdzającego wiedzę, a następnie uzyskania certyfikatu jego ukończenia.
match

Indywidualne oferty

Indywidualna oferta szkoleń i warsztatów to możliwość przygotowania dedykowanej Państwu oferty. Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki. Szkolenia mogą być dedykowane określonej grupie pracowników i przeprowadzone osobiście w Państwa jednostce.