Konferencje szkoleniowe

Dostrzegając potrzebę organizowania wydarzeń tematycznych zapraszamy Państwa do udziału w tematycznych konferencjach szkoleniowych. Tematy szkoleń dostosowane są do aktualnych potrzeb grup docelowych. Podczas szkoleń prowadzone są warsztaty, dyskusje oraz spotkania z osobami reprezentującymi instytucje sektora szkolnictwa wyższego i nauki.

Aktualne konferencje

W najbliższym czasie planowane jest zorganizowanie następujących konferencji tematycznych:

  • Ewaluacja jakości kształcenia w szkołach doktorskich.
  • Ocena jakości kształcenia na studiach.
  • Przyznawanie świadczeń dla studentów – konferencja dla studentów działających w samorządzie studenckim oraz komisjach stypendialnych.