Przyznawanie świadczeń dla studentów (online)

icon-clock

Czas trwania

6-8 godzin
price

Koszt udziału

299 zł
calendar

Terminy

07.10.23, godz. 10:00-18:00 – osoby początkujące 08.10.23, godz. 10:00-16:00 – osoby doświadczone

O konferencji

Konferencja dedykowana jest studentom aktywnie działającym w samorządzie studenckim oraz komisjach stypendialnych.

Została ona podzielona na 2 bloki: pierwszy dedykowany osobom początkującym, które nie mają doświadczenia w działalności komisji stypendialnych oraz drugi przeznaczony dla osób mających doświadczenie w działalności, które posiadając wiedzę z zakresu przyznawania świadczeń dla studentów.

Podczas konferencji szkolenia prowadzone będą w formie grywalizacji. Przewidywane jest rozwiązywanie interaktywnych quizów oraz kazusów.

Prowadzący

R. pr. Wojciech Kiełbasiński

Ekspert z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Autor publikacji naukowych, prowadzący szkolenia w szczególności z obszaru procedur awansowych, spraw doktoranckich, spraw studenckich, systemu świadczeń dla studentów. Rzecznik Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu i uzyskał tytuł radcy prawnego. Od początku studiów zaangażowany w działalność na rzecz społeczności akademickiej. W przeszłości aktywnie działał w samorządzie studenckim UMK oraz reprezentował studentów w organach kolegialnych uczelni. Był również m.in.: członkiem Rady Studentów Parlamentu Studentów RP, Przewodniczącym Forum Uniwersytetów Polskich oraz ekspertem PKA ds. studenckich. Interesuje się prawem sportowym. Ukończył FIFA/CIES Programme in Sports Management.